Прехвърлянето на вина

Home / Прехвърлянето на вина
Дискусия на тема "Прехвърлянето на вина" - Фондация Градът

Фондация Градът представя дискусия на тема:

„Прехвърлянето на вина – психична проекция, социален проблем или религиозен феномен.“

Участници в дискусията:
Пламен Борисов – адвокат, активист за споделеното родителство
Галина Кубратова – доктор по медицинска психология
Огнян Минчев – доктор на социологическите науки
Цветан Гайд – доктор по трансцендентна психология и интегрална теология към Института по Т-наука
архиепископ Христо Писаров – докторант по философияпастор Димитър Лучев

Заповядайте на 09 Юни 2018 г. от 19:00 до 21:00 ч. в гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ 108 в НТС, зала 2 (ет. 2).

Събитието във Фейсбук.